Счетоводство от счетоводна къща ЖоСиДи

Счетоводство
Консултации
ТРЗ

Цени за счетоводни услуги от счетоводна къща ЖоСиДи

Цени в български лева без включен ДДС за счетоводно обслужване на фирми НЕрегистрирани по ЗДДС:

Брой ДокументиУслугиТърговияПроизводство
0 - 50 70 110 120
50 - 120 120 140 170
Над 120 По договаряне

Цени в български лева с включен ДДС за счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС:

Брой ДокументиУслугиТърговияПроизводство
0 - 50 150 180 230
50 - 120 220 240 300
Над 120 По договаряне

Цени за еднократно счетоводно обслужване:

 • 1.Изготвяне на трудов договор и уведомление - 10.00лв.
 • 2.Изготвяне на ведомост за заплати, изчисляване на осигуровки, изготвяне на декларации No.1 и No.6 и попълване на платежни нареждания за осигуровки; вкл. и самоосигуряващи се - 20.00лв. - до 3 души персонал; 5.00лв. - за всеки следващ
 • 3.Само самоосигуряващи се (без нает персонал) - изготвяне и подаване на декларации No.1 и No.6; попълване на платежни нареждания за осигуровки; заверка на осигурителна книжка - 10 лв./за 1 самоосигурен/
 • 4.Подаване/получаване на декларации, искания, удостоверения и др. към НАП, НОИ и други ведомства; платежни нареждания до банка и всякакви други посещения на място - 10 лв. /посещение
 • 5.Регистрация / дерегистрация по ЗДДС - 120лв.
 • 6.Изготвяне на дневници за покупки и продажби, месечна справка-декларация по ЗДДС - до 100 док./мес. - 60 лв.; 0.15лв. за всеки следващ док.
 • 7.Изготвяне на интрастат декларации - 20 лв. до 3 реда, 4 лв. за всеки следващ ред
 • 8.Консултации 20 лв. на час

Еднократно годишно счетоводно приключване, попълване на годишна данъчна декларация:

 • до 20 първ.документа -150 лв.
 • 21-50 първ.документа -220 лв.
 • 51-100 първ.документа - 300 лв.
 • 101-200 първ.документа - 450 лв.
 • над 200 първ.документа - по договаряне


Цените за еднократното счетоводно обслужване са в лева с включен ДДС.

50% НАМАЛЕНИЕ

Икономичен пакет
Счетоводство и контрол

Офертата е валидна от 01.12.2012 до 01.02.2013